Prisblad 2021

ML-Ejendom Prisblad                                                                                                      Marslev  01.10.2021

Grundet en stigende interesse fra lejerne om at ML-Ejendom fortager forskellige ydelser for lejerne såsom klargøring/maling ved fraflytning, rengøring samt fjernelse af storskrald med mere, er dette prisblad lavet.

Prisbladet er også lavet for at synliggøre mulige omkostninger for lejerne ved fraflytning og den indvendige vedligeholdelse.

Alle priser er eksklusiv moms.

 

Administrationsgebyr ved fraflytning[1]                                                                     kr.                        800,00

Fjernelse af storskrald pris pr. gittertrailer inkl. leje af trailer[2]                            kr.                     1.300,00

Rengøring pr. time, plus materialer[3]                                                                        kr.                        400,00

Maling pr. time, plus materialer[4]                                                                               kr.                        400,00

Forefalden montering, plus materialer                                                                        kr.                        500,00

Lakering/behandling pr. time af gulve, plus materialer[5]                                        kr.                        700,00

 

[1] Dette er inklusiv aflæsning af målere samt opgørelse ved næste samlede varmeregnskab.

[2] Dette kan være en efterladt cykel eller sofa. Den slags.

[3] Kan jeg ikke nå det selv, vil det blive gjort af rengøringsfirma til deres priser.

[4] Kan jeg ikke nå at male selv, bliver arbejdet udført af malermester til dennes priser.

[5] Kan jeg ikke nå dette selv vil dette arbejde blive udført af gulvfirma til dennes priser.